İsa Mesih’in ilk benzetmesi ,,Tohum benzetmesi“ – Parça 2 – Markos 4:1-9

596 total views, 2 views today