İsa Mesih’in ilk benzetmesi „Tohum benzetmesi“ – Parça 1 – Markos 4:1-9

1,305 total views, 1 views today