İsa Mesih’in ilk benzetmesi ,,Tohum benzetmesi“ – Parça 3 – Markos 4:1-9

633 total views, 2 views today