Archive For The “Lehrpredigt” Category

Hizmette kimi örnek alıyoruz???

Parça 1

Yuhanna 13:4-5

21 total views, no views today

Kilise topluluğunun gelişerek büyümesinde
gerekli olan… Parça 2
Markos 10:45

26 total views, no views today

Kilise topluluğunun gelişerek büyümesinde
gerekli olan… Parça 1
Markos 10:45

50 total views, no views today

Birlikten kuvvet doğar!!!

Nehemya 4:6

59 total views, no views today

Gerçek Işık dünyamıza gelmemiş olsaydı???

Yeşaya 9:2

67 total views, no views today

Go Top