Sevginin getirdiği sonuç İtaat! – Parça 8/8 – 1.Yuhanna 2, 7-11