Sevgide gelişmenin getirdiği üstünlük – 1.Yuhanna 2:10-11