Pentikost – Kilisenin Doğumu – Parça 1 – Habercilerin İşleri 2:1-13

296 total views, 5 views today