İtaatsizliğin getirdiği sonuç ! – Yaratılış 16, 1-15