SALI            27            Ekim

Baba beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim.

Sevgimde kalın.

Yuhanna 15:9READ MORE

PAZAR            18            Ekim

Bende meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, meyve veren

her çubuğu ise daha çok meyve versin diye budayıp temizler.

Yuhanna 15:2READ MORE

CUMA            16            Ekim

Kim bende kalmazsa, asma çubuğu gibi dışarı atılıp kurur. 

Onları toplayıp ateşe atarlar. Orada yanar.

Yuhanna 15:6READ MORE

PERŞEMBE            15            Ekim

O (Tanrı) bende ürün vermeyen her çubuğu keser, ürün veren her çubuğu daha bol ürün versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz zaten temizsiniz.

Yuhanna 15:2-3READ MORE

SALI             13            Ekim

Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde

kaldığım kişi bol ürün verir. Çünkü bensiz hiçbir şey yapamazsınız.

Yuhanna 15:5READ MORE

Go Top