SALI            27            Ekim

Baba beni sevdiği gibi ben de sizi sevdim.

Sevgimde kalın.

Yuhanna 15:9READ MORE