Başlangıçta Yaratılış Bölüm 4-7 ‚ten – Parça 14/15 – Ondördüncü ders