Başlangıçta Yaratılış Bölüm 1-3 ‚ten – Parça 14/14 – Ondördüncü ders