SALI 7              AĞUSTOS

Ne mutludur o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez, günahkarların yolunda durmaz, alaycıların arasında oturmaz.

Mezmur 1:1

Mutlu insanın burada üç özelliğini görüyoruz: Yürümez, durmaz ve oturmaz. Nerede? Kötü olan yerlerde. O zaman böyle olan yerlerden ayrılması gerekir.

Bizler de iman edince ayrılıyoruz. Ayrılma olmadan iman ve imanda gelişme olmaz. Kilise Eklesiya DEN AYRILANLAR, demektir. Ne anlama geliyor bu? Dünyadan, eski hayattan, günahtan ayrılmak demektir. brahim ayrılmalıydı. Çünkü onun ailesi, oturduğu çevre puta tapan insanlardı. Eğer brahim o putperest ortamdan ayrılmasaydı büyük sorunlarla karşılaşacaktı. brahim=in babasını yanına alması onun Rab=bin buyruğuna uyarak yoluna devam etmesine engel oldu. Lut ise daha sonra brahim=e büyük sorun yarattı, hatta sonunda ayrılmak zorunda kaldılar. Sadece bu değil, Lut, sonunda her şeyini, eşini kaybetti ve kızları da ahlaksızca bir davranışta bulundular.

İbrahim ve Sara=nın bu insanları yanlarında taşımaları, aslında anlaşmazlık günahını da beraberlerinde taşıdılar (Yar.20:13). taatsizlik sorunları da beraberinde getirir (Yar.12:10S20; 20:1S18).