SALI         29                MAYIS

Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye,

gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz. 

Yuhanna 1:3

Paydaşlık, paylaşacak şeyi olmak anlamına gelir. Mesih imanlılarının beraberliği Mesih=e ait şeyleri paylaşmayı anlatır. Bunu yapmak için Rab sa=yı bilmemiz, O=nu kişisel kurtarıcımız olarak tanımamız, kabul etmemiz gerekir.
Günümüzde paydaşlığın anlamını ve önemini yitirmiş durumdayız. Paydaşlık dediğimizde genelde aklımıza birlikte eğlenmek, yemek yemek ve hoş vakit geçirmek geliyor. Ya da merhaba Ali, işler nasıl gidiyor, eşin nasıl? gibisinden şeyleri düşünüyoruz paydaşlıkla. Birileriyle şarkı söylemek, kafayı çekmek de paydaşlık olarak bilinir. Ne yazık ki, Mesih imanlılarının da genelde anladığı budur. Ama bunlar paydaşlık değil. Öyleyse paydaşlıktan kastedilen nedir?
İmanlı için paydaşlık demek, bir araya gelip Mesih=e ait şeyleri paylaşmak demektir. Birlikte Rab sa ve O=nun Sözü ile ilgili şeyleri konuşuruz. O=nun söylediği sözleri, ilkeleri, vaatleri paylaşırız. Birlikte Rab=be ilahiler okur, O=nu yüceltiriz.