SALI 24              TEMMUZ

Terah oğlu Avram=ı, Haran’ın oğlu olan torunu Lut’u ve gelini Saray=ı yanına alarak Kenan ülkesine gitmek üzere Kildaniler=in Ur kentinden ayrıldılar. Haran=a gidip oraya yerleştiler.

Yaratılış 11:31

Avram ki bu brahim=dir, Terah adında varlıklı bir babanın oğluydu ve Ur kentinde yaşıyorlardı. Ur kenti güney Mezopotamya olan bir Sümer kentiydi. O dönemlerde uygarlığın beşiği sayılan Ur kenti, .Ö. 4. bin yıl içinde Kuzey Mezopotamya=dan geldiği sanılan ve Kalkolitik çağ kültürünü sürdüren çiftçiler tarafından kurulduğu düşünülmektedir.
Sümerliler, maden kullanan, yazı sanatını geliştiren ilerlemiş sayılabilecek bir yönetim biçimi kuran bir halktı. Sümerliler=den sonra Akkadlar ortaya çıkar. Akkadlar=ın tanınmış kralı Sargon 1 yeryüzünün ilk önemli egemeni sayılır. Adı AYeryüzünün Dört Köşesinin Kralı!@ olarak geçer. Akkadlar=dan sonra, yeniden Sümerliler ortaya çıkar ve >Gudea= adlı krallarının yönetiminde Ur=un 3=üncü hanedanını kurar. Bu hanedanın ardından eski Babil dönemi parlar. şte brahim=in yetiştiği ve adını tarihe bıraktığı çağ budur. Bugün Irak toprakları içinde bulunan Ur kenti çöl ortasında kalmış bir yıkıntıdır. Ur kentinde doğan brahim=in tam olarak hangi tarihte doğduğu bilinmiyor, ama en azından .Ö. iki bin yıl kadar gerilere gitmektedir.