SALI             19               HAZİRAN

O kent ki, insan doluydu, nasıl da tek başına kaldı şimdi! Büyüktü uluslar arasında, dul kadına döndü! Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü!

Ağıtlar 1: 1

Yeremya=nın Ağıtları=ndaki ilk ağıt kederli bir şekilde başlar. Yeremya büyük bir hüzünle, acıyla ağıt yakmakta, ezgi söylemektedir: AO kent ki, insan doluydu, nasıl da tek başına kaldı şimdi! Büyüktü uluslar arasında, ama şimdi dul kadına döndü! Soyluydu iller arasında, angarya altına düştü!@
Büyük Yeruşalim kenti düşmüştür. Bu durum nasıl açıklanabilir? Yeremya durumu anlamamıza yardım eden iki harika cümle söylüyor: AYeruşalim büyük günah işledi, bu yüzden kirlendi; ona saygı duyanların hepsi şimdi onu hor görüyor, çünkü ayıbını gördüler; o da inleyip öbür yana dönüyor!@ (Ağıtlar 1:8).
AYeruşalim büyük günah işledi.@ Bu, kentin neden düştüğünün ilk açıklamasıdır. Çıplaklığı görüldü! Ne kadar canlı bir resim!
Bu kural her çağ için, her insan ve toplum için, günümüz için de geçerlidir. Günah kirliliği, sonunda da düşüşü ve yıkımı, peşinden de yargıyı getirir. Kurtuluş yok mu? Vardır, değerli dostum. Bu, günahtan dönmek ve Rab=be sığınmaktır.