SALI 17              TEMMUZ

Kendimize bir kent kuralım, göklere erişecek bir kule dikip ün salalım.

Böylece yeryüzüne dağılmayız.

Yaratılış 11: 4

Kendi kişisel hayatımızda anıtlar, abideler dikiyor muyuz? Birey ya da toplum olsun, insanlar ruhsal alanda, düşüncelerinde putlaştırdıkları herhangi bir şeyin gerektirdiği inanç düzeyinden yukarı çıkamazlar. Oysa insanı yöneten, yönlendiren Tanrı=nın sevgisi olmalıdır. Sevginin içinde adalet, doğruluk, birlik, barış vardır.
Bazı insanlar bazen Babil kulesinin dini bir yer değil de bilimsel bir anıt olduğunu söylüyorlar. Fırat ve Dicle ırmakları arasına düşen verimli vadide Babil kulesi gibi birçok binaların kalıntıları vardır. Bunlara Azighurat@ derler ve kesin olarak dini amaç için kullanılırlardı. Bazı zighuratlar daire şeklinde bir külah gibi yükselirdi. Bazıları da büyük kutu altta olmak üzere, birbirinden küçük kutucukların üst üste yerleştirilmiş şeklini ifade eder şekilde inşa edilirlerdi. Ortak yönleri, her zighuratın tepesine çıkan basamakları vardı. nsanlar bu basamaklardan yukarı çıkıp çirkin kurbanlarını sunarlar, güneşe, aya ve yıldızlara tapınırlardı.