SALI 14              AĞUSTOS

RAB Avram=a görünerek, ABu toprakları senin soyuna vereceğim@ dedi. Avram, kendisine görünen RAB=be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel=in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti.

Yaratılış 12:7S8

Çoğu zaman Kutsal Kitap=ta geçen isimlerin derin anlamları vardır. Önce brahim=e Rab=bin göründüğü yerde brahim hemen bir sunak yeri yaptı ve Rab=be sunu sundu. Hatta ayetin devamında Rab=be sunak sunan brahim RAB=bi adıyla çağırdı, diyor. Yeruşalim=in kuzeyine düşen Beytel=in Tanrı halkının tarihinde önemli bir yeri vardır. Beytel, ATanrı=nın evi@ anlamına gelmektedir (Yar.28:19). Ay kentinin anlamı da enkaz yığını, virane demektir. Bunlara resim olarak bakarsak, brahim, doğudan batıya, virane, yıkık bir kentten Tanrı evine doğru gitti, diyebiliriz.

Bugün dünyamız da yıkıntı, virane bir ortamdadır. Ama bizim göksel bir vatanımız vardır. Bizler bu sonsuz vatana doğru giden yoldayız.

Özdeyişler 4:18=de şöyle der: ADoğruların yolu şafak ışığı gibidir, giderek öğle güneşinin parlaklığına erişir!@

Rab=bin çocuğu musun? O zaman sevin, çünkü o vaat edilen diyara Rab seni kesinlikle eriştirecektir.