SALI               12               HAZİRAN

Tüm bu diyar bir virane, şaşılacak bir şey olacak ve

bu uluslar Babil kralına 70 yıl kulluk edecekler.

Yeremya 25:11

Yeremya peygamber görevine, srail krallığının Asurlular tarafından ortadan kaldırılmasından sonra başladı. Yeremya 40 yıl peygamberlik etti. Süleyman peygamberin ölümünden sonra srail, Yahuda ve srail krallığı adıyla ikiye bölündü. srail krallığı .Ö.720 dolaylarında Asurlular tarafından ortadan kaldırıldı. .Ö.587 yılında ise Yeruşalim kuşatıldı, yakılıp yıkıldı, Yahuda krallığı da Babil=e sürgüne götürüldü. Yeremya da Yahudilerle birlikte Mısır=a gitti ve yaşamının sonuna kadar orada kaldı ve Mısır=da öldü.
Yeremya, halkının günahları nedeniyle tutsak edilip Babil=e götürüleceklerini, 70 yıl orada sürgün hayatı yaşayacaklarını bildirdi. Bu nedenle de halkın Babillilere karşı gelmemelerini söylemesi, ona hain damgasını vurdu. Ama Yeremya=nın ettiği peygamberlik harfiyen yerine geldi.
Babil tutsaklığını önceden bildiren Yeremya aynı zamanda yetmiş yılın sonunda bu imparatorluğun yıkılacağını ve Yahudiler=in ülkelerine geri döneceklerini de önceden görmüştü.