SALI         10              TEMMUZ

Tanrı, kendi suretimizde, kendimize benzer insan yaratalım, dedi.

Yaratılış 1:26

Dün de belirttiğim gibi, Tanrı tüm evreni yaratırken, insanı yaratılışın baş tacı olarak yarattı. Çünkü Tanrı sadece insanı kendi benzerliğinde yarattı. Bu nedenle de sadece insan konuşabilir, düşünebilir, karar verebilir, iyilikle kötülük arasında ayrım yapabilir, seçebilir, sevebilir, affedebilir, bağrına basabilir; yani tüm o tanrısal erdemlerin tümü insana verilmiştir. Ayrıca yine Tanrı=ya özgü olan o özgür iradeyi de Tanrı insana vermiştir. Bu nedenle insanın Tanrı=ya özgür iradesini kullanarak boyun eğmesi gerekiyordu. Ama insan bu özgür iradesini Tanrı=dan yana değil, kötülükten yana kullandı ve böylece Tanrı huzurundan kovuldu ve ölümlü oldu (Yar.3:23). Bu insanın başına gelen ilk yargıydı. Yaratılış kitabının ilk üç bölümünde bunlara tanık oluyoruz.

İkinci olarak, Adem=in oğullarından Kayin, kardeşi Habil=i öldürdü. Bu ilk kardeşin kardeşi öldürmesi, kanını akıtmasıydı. Neden bugün insan insanı öldürüyor? Yanıt buradadır. nsanın günahı insanı kardeş katili yaptı. Bunun sonucu yine yargıydı. Kayin toprağın laneti altına girdi.