SALI                 1                  MAYIS

Bir gün (hizmetçi kız) hanımına, AKeşke efendim Samiriye=deki

peygamberin yanına gitse! Peygamber onu cüzamdan kurtarırdı@ dedi.

2 Krallar 5:3

Naaman zengin, varlıklı, saygın bir insandı. Hiç kuşku yok ki, kurtulmak için ülkesindeki her olanağı denemiş, dünyanın en ünlü hekimlerine baş vurmuş, ama onlar da onu iyi edememişlerdi.

Birden bu küçük, basit kız beliriyor. Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında srail=den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman=ın karısının hizmetine verilmişti ve Kutsal Kitap=taki bilinmeyen, ismi verilmeyen kişilerden biridir. Büyük bir insandı. Çünkü onun verebileceği iyi bir haberi vardı. Bu haber aslında çok basit, sıradan bir haberdi. Ve bir gün hanımına, ABen efendimi iyileştirecek, kurtaracak bir yol biliyorum. Efendim keşke Samiriye=deki peygamberin yanına gitse. Bu peygamber onu hastalığından iyileştirirdi@ dedi.

Bu kız Elişa peygamberi biliyordu, ama bu ülkenin kralı, bu komutanın bundan haberi yoktu.

Suriye kralı bunu duyunca Naaman=ı hediyelerle ve bir mektupla srail kralına gönderiyor. Herhalde bu peygamberin kralın yanında olduğunu sanıyordu.