SALI              05             HAZİRAN

O=nunla ruhsal paydaşlıktayız derken vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak, yalan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz demektir.

1 Yuhanna 1:6

AO=nunla ruhsal paydaşlıktayız@ ya da AEğer O=nunla beraberliğimiz vardır der, ama vaktimizi karanlıkta geçiriyorsak yalan söylüyoruz ve gerçeği uygulamıyoruz demektir@ derken, Yuhanna, bizim yalan söylediğimizi öne sürüyor. Birine yalancı demek hiç de hoş bir şey değildir. Yuhanna size, A>ben imanlıyım, Tanrı=ya inanıyorum= diyor, ama günahta yürüyorsanız, o zaman yalan konuşuyorsunuz@, diyor; çünkü Tanrı ışıktır ve kutsaldır! Çünkü ışıkla karanlık hiçbir zaman bağdaşamaz.
Dostum, eğer Tanrı=yla yürüyeceksen, O=nunla ancak IIKTA yürüyebilirsin. Eğer günahların bağışlanmamışsa, iman etmişsin ama yaşamında günah varsa, O=nunla yürümüyorsun, demektir. Tanrı=yı kendi düzeyine indiremezsin. ABenim Rab ile paydaşlığım var@ derken günah ile de paydaşlığın olamaz. Bu mümkün değil. Çünkü Rab=bin günahla asla paydaşlığı olamaz.