PERŞEMBE 9              AĞUSTOS

Abram Rab=bin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Abram Haran=dan ayrıldığı zaman 75 yaşındaydı.

Yaratılış 12:4

İbrahim ve babası Terah Haran=da uzun süre kaldılar. Sonra Terah öldü. Bu olaydan sonra brahim tekrar harekete geçti. brahim=in babası vaat edilen o ülkeye giremedi. Lut da belirli bir noktaya kadar brahim=le birlikte gitti, ama sonunu getiremedi, çünkü o imanla hareket etmedi. lginçtir ki, Tanrı brahim=in itaat edip doğru yolda attığı her adımdan sonra kendisine konuşuyor ve ona vaadini tekrarlıyor (Rom.4:18S21). Onlar yaptığı hatalara rağmen hayatlarını, geleceklerini Tanrı=nın ellerine bırakıp Rab=bin vaatlerine güvenerek yollarına devam ederler.
Bizi bulunduğumuz ortamdan çıkaran, Rab=be itaate götüren imandır. brahim=in yoluna devam edememesinin gerisinde belki de babasına olan sevgi ya da babasının kendisine olan sevgisiydi (Luka 9:59S62). Ama baba öldükten sonra bu karı koca Haran=dan ayrılıp yeniden itaat yoluna girerler. man ve kararsızlık birlikte yürümez (Yakup 1:6S8) ve kimse iki efendiye kulluk edemez (Matta 6:24). man sorumluluğu gerektirir.