PERŞEMBE        31                MAYIS

Oğul=dan işittiğimiz ve size bildirdiğimiz haber şudur:

Tanrı ışıktır ve O=nda karanlığın izi yoktur.

1 Yuhanna 1:5

Tanrı Işıktır sözü, Tanrı kutsal olduğunu belirtir. Ama insan kutsal değildir. Harika kurtarıcı ile benim aramdaki bu uçurum nasıl kapatılabilir? Aradaki vadi çok derin ve diktir. Tanrı ve insan nasıl bir araya gelebilir? Eyup peygamber bir keresinde şöyle dedi: AKeşke aramızda bir hakem olsa da, elini ikimizin üstüne koysa!@ (Eyup 9:33). Eyup peygamberin yakındığı, kendisiyle Tanrı arasında bir aracı olmayışıydı. Yakarışı, AAh, keşke bir elini Tanrı=nın eline, diğerini benim elime koyarak ellerimizi birleştirecek birisi olsaydı. Eğer bunu yapabilseydi, o zaman bir aracım olurdu.@ ncil, bu tek aracının sa Mesih olduğunu söyler (1. Tim.2:5). Yani artık şükrolsun ki, bir aracımız vardır. Bu aracıyı yine Yuhanna şöyle betimler: AÇocuklarım, bunları sizlere yazmamın nedeni günah işlememeniz içindir. Ama biri günah işlerse, Baba ile birlikte bir savunucumuz vardır. (Bu savunucu) Doğru kişi sa Mesih=tir bu. O, günahlarımızın giderilmesini sağlayan bağışlamalıktır; yalnız bizim günahlarımız için değil, tüm dünyanın günahları için@(1 Yu.2:1S2).