PERŞEMBE 26              TEMMUZ

(Bir gün) RAB Avram=a, Aülkeni, akrabalarını, baba evini bırak,

sana göstereceğim ülkeye git!@ dedi.

Yaratılış 12:1

Tanrı brahim=i putperest bir ortamdan çıkmaya çağırdı. Peki bunu nereden biliyoruz? Yeşu 24:2=de şöyle der: Abrahim=in ve Nahor=un babası Terah… Fırat ırmağının ötesinde yaşar ve başka ilahlara kulluk ederlerdi.@
Demek ki, Tanrı brahim=i çağırırken, brahim putperest bir ortamda, yani Ur kentinde yaşıyordu (Yar.11:28,31; 15:7; Nehemya 9:7) ve Ur kenti antik Sümer kentiydi. Ur=da ay tanrısı Nanna=ya taparlardı. Tabii ki brahim gerçek, yaşayan Tanrı=yı tanımıyordu. Tanrı=nın onu çağırması için de brahim herhangi bir iş yapmadı. Hiç kuşku yok ki, brahim=in kafasında gerçekten de yaratıcı bir Tanrı var mı diye sorusu dolaşıyordu. Ancak Tanrı=nın brahim=i çağırmasının en önemli nedenlerinden biri, brahim ve onun soyu aracılığıyla bir ulus oluşturmak ve bu ulus aracılığıyla dünyaya hem tanıklık vermek, hem de bu ulustan gelecek bir kurtarıcı aracılığıyla tüm ulusları bereketlemekti. Tanrı da zaten brahim=i çağırdığı zaman şu vaatte bulundu: AYeryüzünün bütün halkları senin aracılığınla kutsanacak@ (Yar.12:3).
Tanrı onu inayeti yoluyla çağırdı.