PERŞEMBE         24                MAYIS

Başlangıçta söz vardı.

Söz Tanrı=yla birlikteydi ve söz Tanrı=ydı!

Yuhanna 1:1

Bugünkü ayette başlangıçta Söz=ün var olduğu, Söz=ün Tanrı=yla birlikte ve Söz=ün Tanrı olduğu söyleniyor.
14.ayette ASöz beden oldu, kayra ve gerçekle dolu olarak aramızda yaşadı@, 18.ayette, AHiçbir vakit, hiç kimse Tanrı=yı görmedi. Ancak Baba=nın bağrında olan biricik Oğul O=nu bildirdi@ diyor. Tüm bunlar bize şu gerçeği göstermektedir: Tanrı=yı göremezsiniz, çünkü O Ruh=tur. Biz O=nu görüp tanıyabilelim diye O insan bedenine bürünmek zorunda kalmıştır. Bizler O=nun yanına gidemez, O=nu göremezdik. Bu nedenle O bizim yanımıza gelmiştir, Tanrı=yı bize açıklamıştır.
Başka deyişle, sonsuz, ezeli olan Tanrı, bizlere yeniden o sonsuz kurtuluşu vermek için, yeryüzüne bir insan olarak geliyor. Bu bizim aklımızın alamayacağı kadar büyük bir inayettir. Bu, aynı zamanda Tanrı=nın biz insanlara olan sevgisinin yüceliğini gösterir. Ben buna evet dediğimden beri yüreğimde o sonsuz esenliği, kurtuluş güvencesini yaşamakta, ve Rab=be bunun için hamt etmekteyim.