PERŞEMBE                23               AĞUSTOS

Ülkede şiddetli kıtlık yüzünden Avram

geçici bir süre için Mısır=a gitti.

Yaratılış 12:10

Evet, kıtlık brahim=in korkmasına ve yanlış adım atmasına neden oldu. nsanın en büyük düşmanlarından biri korkudur. Sağlıklı korkudan söz etmiyorum. Sağlıklı korku bizi tedbir almaya, dikkatli olmaya iter. Ama sağlıksız korku ki bunun gerisinde kaygı da yatmaktadır insanın güvenini sarsar.

İnsan Tanrı isteğinin içinde olduğunu bilirse, yüreğinde korkuya fazla yer kalmaz. man hayatında hem korku hem de iman aynı yürekte uzun süre barınamaz.

Tanrı=ya bağlılık her tür korkuyu insan yüreğinden yok eder (Mez.112; Yeşaya 8:13).

İnsandan korkmak aslında bir tuzaktır. Özdeyişlerde de şöyle der: nsan korkusu tuzak kurar. Fakat Rab=be güvenen güvenlikte olur (Öz.29:25).