PERŞEMBE                22                MART

Kendi gözünde mertek dururken kardeşine nasıl, ABırak gözünden çöpü çıkarayım@ dersin?

Ey ikiyüzlü! Önce kendi gözünden merteği çıkar,

o vakit kardeşinin gözünden çöpü çıkarmak için açıkseçik görürsün.

Matta 7:4

Başkalarını sert bir şekilde eleştirme olayına gerçekten dikkat etmeliyiz. Bir yanda sa Mesih, diğer insanları aceleyle ve sert bir şekilde eleştirmeyin, derken, öbür yandan da, insanları hayatlarında verdikleri meyvelerden tanıyacaksınız, diyor. Bunu yapabilmek için değer yargılarımızı kullanmamız gerekecektir. Yani söz konusu, kişisel olarak ürün verip vermediği konusunda yargılamış olacağız. Ünlü bir Mesih imanlısı şöyle dedi: ABen bir yargıç değilim, ama meyve müfettişiyim@. Bir Mesih imanlısının hayatında meyve verip vermediği konusunda değer yargılarımızı kullanabiliriz.
Şimdi tüm bunları söylerken, her şeyi sineye çekeceğiz demek değildir bu. Elbette yanlış olduğundan emin olduğumuz konularda ödün vermeksizin karşı durmamız gerekir. Yanlışa, yanlış öğretiye, günaha asla taviz vermemeliyiz. Hatta günah konusunda sert bile olmalıyız. Yani günahtan nefret etmeliyiz ve bunu da açıkça göstermeliyiz. Ama kardeşlerimizi yargılama konusunda asla acele etmemeli ve sert olmamalıyız.