PERŞEMBE             21               HAZİRAN

Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl bulutla kapladı! srail=in görkemini gökten yere fırlattı, öfkelendiği gün ayağının taburesini anımsamadı.

Ağıtlar 2:1

Tanrı=nın günaha karşı öfke duyması aslında, tüm dünyanın yararı içindir. Ne demektir bu? unu sorayım o zaman: Cezaevleri neden vardır? Doğru insanları korumak için vardır. Kötü olanların doğru olanlara bir kötülük etmemesi için onları cezaevlerine tıkarlar. Demek ki, cezaevleri doğru olan insanların yararı içindir. Cehennem, cennet için bir korunma tedbiridir, diyebiliriz. Suçu cezalandıramayan bir devlet yıkıma mahkumdur ve kötülüğü, haksızlığı hoş gören bir Tanrı=ya güvenemem. Tanrı=nın günaha karşı olan öfkesi olmasaydı, benim bu evrende güvenliğim asla olmazdı. Ama Tanrı=nın kötülüğe ödün vermediğini, Rab=bin sevgi ve inayet dolu olduğunu, ama günahı da cezalandıracağını biliyorum; bu da bende Tanrı=ya karşı büyük bir hayranlık ve güven oluşturur.
Dostum, Rab günahı kesinlikle yargılayacaktır. Kötü ve adil olmayan şeylere asla ödün vermeyecektir. Çünkü Tanrı kutsal bir Tanrı=dır. O=nun bu kutsallığı bana güvence veriyor.