PERŞEMBE 2              AĞUSTOS

RAB Avram=a görünerek, ABu toprakları senin soyuna vereceğim@ dedi.

Yaratılış 12:7

Tanrı neden çağırıyor? Tanrı=nın brahim=i çağırmasının en önemli nedenlerini şöyle sıralayabiliriz: lkinde Tanrı=nın sevgisi ve inayeti kurtarmak istiyor ve vaat veriyor. Sonra, Tanrı bu karı kocayı kurtarıp onlar aracılığıyla, onların soyundan gelecek bir kurtarıcı yoluyla tüm dünyayı bereketlemek istiyor. Bu kurtarıcı sa=dır. O tüm dünyanın günahları için çarmıha çakıldı (1 Yu.2:2; 4:14; Markos 16:15).
Son olarak da brahim=in yaşamı tüm imanlıların imanda yaşamaları için bir örnek ve resimdir.
İbrahim imanla kurtuldu ve doğru sayıldı (Yar.15:6; Rom.4:1S5; Gal.3:6S14) ve brahim imanla yaşadı (br.11:8S19). O imanını itaat ederek gösterdi (Yakup 2:14S26). brahim nereye gideceğini bilmemesine rağmen itaat etti (br.11:8S10).
Tabii ki brahim ve Sara kusursuz değillerdi. Kerelerce hata yaptılar, ama onlar yine de Rab=be döndüler ve iman ile yürüdükleri yolda devam ettiler.
İşte bu bizlere de itaat etmenin önemini gösteriyor.