PAZARTESİ          14                 MAYIS

Yeruşalim=e doğru yoluna devam eden sa, Samiriye ile Galile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Bir kasabaya girdiğinde on cüzamlı adam uzakta durarak,

Asa, Efendimiz, halimize acı!@ diye seslendiler.

Luka 17: 11S13

Bir cüzam olayı da ncil=de anlatılmaktadır. Yeruşalim=e doğru yoluna devam eden sa, Samiriye ile Galile arasındaki sınır bölgesinden geçiyordu. Bir kasabaya girdiğinde on cüzamlı adam uzakta durarak, Asa, Efendimiz, halimize acı!@ diye seslendiler. sa onları görünce, AGidin, kâhinlere görünün@ dedi. Adamlar yolda giderken cüzamdan temizlendiler. Onlardan biri, iyileştiğini görünce yüksek sesle Tanrı=yı yücelterek geri döndü, yüzüstü sa=nın ayaklarına kapanıp O=na teşekkür etti. Bu adam Samiriyeli=ydi. sa, Ayileşenler on kişi değil miydi?@ diye sordu. AÖbür dokuzu nerede? Tanrı=yı yüceltmek için bu yabancıdan başka geri dönen olmadı mı?@ Sonra adama, AAyağa kalk, git@ dedi. Amanın seni kurtardı.@

Korkunç durumlarından kurtulmak için hiçbir çareleri olmayan bu cüzamlı insanlar haklı olarak sa Mesih=e sığındılar; çünkü büyük olasılıkla sa Mesih=in başka cüzamlı hastalara şifa vermiş olduğunu duymuşlardı. Onlar da sa=nın o şifa verme gücüne, merhametine ve kurtarıcılığına güvendiler.