PERŞEMBE               14               HAZİRAN

Benyamin topraklarında, Anatot Kenti=ndeki kâhinlerden

Hilkiya oğlu Yeremya=nın sözleri.

Yeremya 1:1

Anatot, Yeremya=nın doğup büyüdüğü yerdi. Yeruşalim=in kuzeyinde, şehirden birkaç kilometre uzaklıktaydı.
Burada Yeremya=nın babası Hilkiya=dan söz edilmektedir. Hilkiya, kral Yoşiya=nın hükümranlığı sırasında Yasa kitabını bulan baş kahindi. Yoşiya zamanındaki uyanışı kıvılcımlandıran şey, Rab=bin Musa=ya verilen Yasası=nın, yani Tanrı Sözü=nün ortaya çıkarılıp okunması ve bu Söze uyulmasıydı. Uyanışları gerçekleştiren insanlar değil, Tanrı Sözü=dür. Onları gerçekleştiren hiçbir zaman bir insan değil, Kutsal Kitap=tır. Kilisede gerçekleşen her uyanışın sorumlusu Tanrı Sözü=dür. Tanrı=nın insanları kullandığı doğrudur ama uyanışı getiren Tanrı Sözü=dür. (Bu uyanış ve etkileri, 2 Krallar 22 ve 2. Tarihler 34’te bkz.).
Tanrı bizim yüreklerimizde, yaşamlarımızda da bir uyanış sağlamak istiyor. Nasıl mı? Sözü aracılığıyla. Bu nedenle, değerli okuyucumuz, Tanrı Sözü=nü sürekli olarak okumalı ve onun üzerinde düşünmelisiniz. Elinizde Kutsal Kitap yoksa, adresimizden ısmarlayabilirsiniz.