PERŞEMBE        12              TEMMUZ

Hanok 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü…

sonra Tanrı onu yanına aldı.

Yaratılış 5:23S24

Ölüme mahkum olan insanlar arasında karşımıza Hanok adında ilginç birisi çıkıyor Yaratılış 5=te! Hanok 65 yaşındayken oğlu Metuşelah doğdu ve bundan sonra Hanok 300 yıl Rab ile yürüdü, diyor. Burada yargı gelmiyor, Rab ile yürümenin mükafatı ortaya koyuluyor: AHanok Rab ile yürüdü ve Rab onu ölümü tatmadan yanına aldı!@ diyor (Yar.5:22,24).

AYürümek@ sözünü ilk kez Yaratılış 3:8=de görüyoruz. Rab Aden bahçesinde yürüyor. Rab=bin yürüdüğünü duyan Adem ile Havva korktuklarından dolayı kaçıp saklandılar. Oysa daha önce Rab=den korkuları yoktu. Tam tersine, Rab ile sevinç veren ilişkileri vardı. Rab=bin aralarında olmasından büyük bir mutluluk duyuyorlardı. Ama şimdi Rab=den korkuyorlar ve kaçıp saklanıyorlar. Neden? Çünkü günahlı olduklarını biliyorlar. Günah bugün de insanları korku içerisine tutar, gerçeklerden kaçıp saklanır insanoğlu.