PERŞEMBE           10                 MAYIS

Şam=ın Avana ve Farpar ırmakları srail=in bütün ırmaklarından daha iyi değil mi?

Oralarda yıkanıp paklanamaz mıydım sanki? Sonra öfkeyle dönüp gitti.

2 Krallar 5:12

Şeria Irmağı, küçük bir ırmaktı, belki de çamurlu bir ırmaktı. Lübnan=daki ırmaklardan bazıları kadar güzel değildi. Bu konuda Naaman haklıydı. ANeden gidip eria=nın sularına gireyim? Neden temiz suyu olan bir ırmağa girmeyeyim?@ demişti. Eğer ırmağa girmek beni kurtaracaksa, o zaman buralara gelmeme ne gerek vardı! Oradaki daha iyi, daha güzel gözüken ırmaklarda yıkanabilirdi. Ama Elişa peygamber kurtulmanın tek yolu budur, diyor: eria ırmağına gidip orada yedi kere yıkanacaksın! Büyük komutan gururunu kıracak ve itaat edecek.
Bunun da bize uygun bir dersi vardır. Birçok insan Mesih=in çarmıhına gelmekten nefret eder. Burası bir alçalma yeridir. Burası bir utanç yeridir. nsanlar çarmıha gelmek istemezler. Bunun yerine büyük bir şey yapmayı isterler.
Naaman da böyle yapmak istedi. şte bu Naaman=ın gururu! am=daki ırmakların daha iyi olduğunu söyledi. Peygamberin ona gidip eria Irmağı=nda yıkanmasını söylemekteki saygısızlığa çok kızmıştı. Ama kurtulmak için Mesih=e gelmeniz gerekir.