PERŞEMBE            05                NİSAN

Bizim Passah kuzumuz olan Mesih kurban edildi.

1.Korintoslular 5: 7

Passah=ın bizim için anlamı nedir? Mesih=in bizim için kurban olmasıdır. sa ne zaman çarmıha çakılıp öldürüldü? Nisan ayında! Yani Passah Bayramının kutlandığı ayda. Yeruşalim=de Passah bayramı kutlanırken o günlerde sa çarmıha çakıldı; başka deyişle kurban edildi. Yine simgesel açıdan O=nun kanı yüreklerimizin kapısına sürüldü O=na iman ettiğimizde. Bu, sonsuza dek süren bir olaydır (Çıkış 12:14). Burada bizim zayıflığımız, yetersizliğimiz ya da gücümüz değil, Mesih=te olmamız önemlidir.
Mesih=e iman ettin mi? O zaman O=nun kanı senin de yüreğinin kapısına silinmemek üzere sürülmüştür. Bu kurtuluş güvencesidir. Her tür zorlukta, sıkıntıda, acıda, hatta zayıflıkta Rab=bin kanının yüreklerimizin kapısına sürüldüğünü unutmayalım. Seni, beni kimse Rab=bin elinden çekip alamaz. Bakın sa Mesih ne diyor: AOnlara sonsuz yaşam veririm. Onlar sonsuza dek yok olmayacaklar. Hiç kimse onları elimden kapamayacak@ (Yuhanna 10:28).