PERŞEMBE           03                 MAYIS

srail Kralı=nın üstünü başını yırttığını duyan Tanrı adamı Elişa ona şu haberi gönderdi:

ANeden üstünü başını yırttın? Adam bana gelsin, srail=de bir peygamber olduğunu anlasın!@

2 Krallar 5:8

Elişa, ANaaman=ı bana yolla@ dedi. Böylece Naaman atları ve savaş arabalarıyla birlikte gidip Elişa=nın evinin kapısı önünde durdu. Elişa ona şu haberi gönderdi: AGit, eria Irmağı=nda yedi kez yıkan. Tenin eski halini alacak, tertemiz olacaksın@ (2 Krallar 5:9S10).
Naaman, kuzeydeki büyük bir krallıktan geliyordu. Hatta o sırada onun ulusu srail=den daha güçlüydü. Aram, srail üzerinde zaten bazı zaferler kazanmıştı ve Naaman önünde kırmızı halılar açılmasını bekliyordu. Bunun yerine ne olmuştu? Elişa ona gidip eria Irmağı=nda yedi kez yıkanmasını söylemişti! Bu durum tabii ki Naaman=ın gururunu incitmişti.
Elişa aslında bu adamı kaba bir şekilde karşılamıştı. Hatta onu karşılamamıştı bile; onu karşılamak için kapıya bile gitmemişti. Elişa=nın Aram ordularının bu büyük komutanı karşısında yerlere eğilip izzet ikram edeceğini düşünürdünüz. Bunun yerine Elişa, Naaman=a hizmetkârını yollayıp yedi kez eria Irmağı=nda yıkanmasını söylüyor.