PAZARTESİ 30              TEMMUZ

RAB Avram=a, AÜlkeni, halkını, babanın evini bırak, sana göstereceğim topraklara git@ dedi, ASeni büyük bir ulus yapacağım, Seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın.@

Yaratılış 12:12

Bu iki ayette Rab=bin brahim=e verdiği üç yönlü vaat dile getiriliyor. Aslında bu ayetler tüm Kutsal Kitap=ın odak noktasını oluşturur. Tüm Kutsal Yazılar bu üç vaadin üzerine kuruludur. Vaatlerden birincisi toprak konusundadır. ASana göstereceğim topraklara git@ derken gideceği toprakları ona vereceğini vaat ediyordu. Üç yönlü vaadin ikincisi bir ulus konusundadır. ASeni büyük bir ulus yapacağım@ diye ona belki de imkansız gözüken bir vaatte bulundu. ASeni kutsayacak, sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın@ diye üçüncü bir vaatte bulundu.
Ancak Rab brahim=e sadece kutsama vaadinde bulunmadı, aynı zamanda, ASeni kutsayanları kutsayacağım. Seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki halkların hepsi senin aracılığınla kutsanacak@ dedi.

Rab, brahim=e verdiği vaatleri yerine getirdi ve Rab brahim=den bir ulus yarattı. Bu ulus belki de yeryüzünde ulus olarak varlığını koruyanlar arasında en uzun olanlarından biridir.