PAZARTESİ         28                MAYIS

Sizin de bizimle birlikte ruhsal paydaşlığınız, beraberliğiniz olsun diye, gördüğümüzü ve işittiğimizi size de müjdeliyoruz. Bizim paydaşlığımız ise Baba ile ve Oğlu sa Mesih iledir.

Yuhanna 1:3

Aşittiğimizi ve gördüğümüzü@ sözleri üçüncü kezdir ki söyleniyor. Neden üç kez tekrarlanıyor? Çünkü ruhsal paydaşlık çok önemlidir. Ama Tanrı=yla nasıl beraberliğimiz olacak? Bu mümkün değil. Çünkü Tanrı kutsaldır. Öyleyse Tanrı=yla insanı nasıl bir araya getirebilirsiniz? Amos peygamber şöyle dedi: Aki adam anlaşmadan birlikte yürürler mi?@ (Amos 3:3). Nasıl beraberliğimiz olacak? Tanrı=yla anlaştığımızda beraberliğimiz olabilir. Tanrı=ya şükürler olsun ki, O bu anlaşma yolunu kendisi açtı. sa=ya Tanrı=nın Sözü, özü denmektedir. Durup dururken Tanrı neden Kendi Sözü, özü olan sa Mesih=i insan olarak yeryüzüne göndersin! şte nedeni bu. Bizim günahlarımızı kendi üzerine alsın, bizi bağışlasın ve böylece Tanrı=yla o beraberliğe, paydaşlığa getirsin. Bu nedenle Yuhanna 5. bölümde şunu kesin olarak söyleyebildi: ATanıklık şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi, bu yaşam O=nun Oğlu=ndadır. Oğul=u varlığında bulunduran yaşama sahiptir. Tanrı=nın Oğlu=nu varlığında bulundurmayan yaşama sahip değildir@ (1 Yu.5:12).
Not: ncil=de sa=ya ilişkin söylenen Oğul sözü ruhsal anlamdadır.