PAZARTESİ              27                AĞUSTOS

RAB korkusu bilgeliğin başlangıcıdır.

Süleyman=ın Özdeyişleri 1: 7

Gerçekten de korku insanın güvenini, imanını sarsar. Korku ve iman aynı yürekte birlikte barınamaz. Yeşaya 12:2=de, ATanrı kurtuluşumdur, O=na güvenecek, yılmayacağım!@ der. Almanca çevrisinde (Elberfelder) Akorkmayacağım@ diyor. sa Mesih bir keresinde öğrencilerinin korkuları nedeniyle onları şöyle azarladı: ANeden korkuyorsunuz? u ana kadar imanınız yok mu?@ (Markos 4:40).

Ancak yaşamda bir korku insan için çok yararlıdır. Bu da Rab korkusudur. Nitekim, 112. Mezmur=da şöyle der: ANe mutlu Rab=den korkan insana, O=nun buyruklarından zevk alana!@

Yeşaya peygamber de şöyle der: AHer şeye egemen Rab=bi kutsal sayın, korkunuz sadece O=ndan olsun!@ (8:13).

İnsan korkusu bir tuzaktır diyor Süleyman peygamber Özdeyişler 29:25=te.

İşte brahim=in başına gelen de bu korkuydu ve bu korkusu ona tuzak oldu. Ama şükrolsun ki, Rab onu bırakmadı, bizleri de bırakmadığı gibi. Bunu Rab vaat etmişti.