PAZARTESİ             25               HAZİRAN

Babil ırmakları kıyısında oturup Siyon=u andıkça ağladık.

Değerli dostlar, çoğu zaman insanlarımız günahın ne kadar ciddi olduğunu pek görmezler. Günahın en başta getirdiği şey yıkımdır. Günah insanı Tanrı=dan ayırır, insandan ayırır, aile içerisinde yıkımlara neden olur. nsan günahları içerisinde devam ederse, yıkıma eninde sonunda uğrayacaktır. Nice uluslar günahlarından dolayı yok olup gittiler. şte Yeremya peygamberin halkı da günah nedeniyle köle olarak Babil=e sürgüne götürüldüler. Yeremya peygamber bunun için çok ağladı. Daha sonra Babil=e köle olarak götürülen bu insanların Siyon=u anımsayıp ağladıklarını söyler Mezmur 137. Neden Babil=e köle olarak götürüldüler? Günahlarından dolayı. Onlara tövbe etmeleri, Rab=be dönmeleri için kerelerce fırsatlar verildi, ama onlar Rab=bin verdiği habere pek kulak asmadılar, günahlı olduklarını ciddiye almadılar. Sonunda Yeremya peygamberin söylediği gibi, köle olarak Babil=e götürüldüler. Orada 70 yıl sürgün hayatı köle olarak yaşadılar. şte, günahın getirdiği sonuç o dönemde de aynıydı, günümüzde de aynıdır.