PAZARTESİ 23              TEMMUZ

İbrahim çağrıldığında miras alacağı yere gitmek için imanla

Tanrı buyruğuna uydu ve nereye gittiğini bilmeden ülkesinden ayrıldı.

İbraniler 11:8

Şimdi geldik brahim=in çağrılmasına ve onun iman yolculuğuna. Tanrı brahim=i seçmekle bir iman adamını seçti. Yani, brahim=in yüreğinde iman tohumu vardı. Putperest bir ortamda yetişmesine rağmen, yüreğinde bir yaratıcının olması gerektiğini düşünüyordu kuşkusuz. Peki ama, iman deyince ne anlıyoruz? Kutsal Kitabın bize iman konusunda açıkladığı bazı ilkeler vardır. man bizleri kendi yeteneklerimizin üzerine çıkartıp Tanrı=nın imkanlarına giriş sağlar. brahim oturup da imanın kurallarını yazmadı. O sadece iman hayatını yaşadı. Nasıl yaptı bunu? Görülmeyen iki gerçeğe dayandı. Birincisi Rab=be, ikincisi Rab=bin Sözü=ne. Rab=be ve O=nun Sözü=ne iman yoluyla bağlantıda kaldığımız ölçüde, biz de günlük hayatımızda karşılaştığımız her tür iman denemesine ve sorunlarımıza katlanabilir ve bunların üstesinden gelebiliriz. man okulunda denenmeler bizi geliştirir ve bu yolla da Tanrı=nın merhametini ve yüceliğini bize açıklamasına hayatımızda fırsat vermiş oluruz.