PAZARTESİ                 21                   MAYIS

Başlangıçtan beri var olan yaşam sözü. şittiğimiz, gözlerimizle gördüğümüz,

baktığımız, ellerimizle dokunduğumuz yaşam sözüne ilişkin yazıyoruz.

1 Yuhanna 1:1

Tanrı Sözü olan ncil, AYazılmış olan önemli, bilinçli, bereketli, görkemli ve en güzel Kitap@tır. sa Mesih=in yaşamını, öğretişini dört ayrı yazar ayrı yönlerden Tanrı=nın esiniyle kaleme aldılar. Bu dört yazar, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna=dır. Bazen şöyle diyorlar: Efendim, neden 4 ayrı yazar var? Bu dört ncil mi? Hayır, tek ncil vardır, ama bir gerçeğin dört tanık tarafından ortaya konmasıdır. ncil=in Matta kesimi sa=yı kral olarak, Markos, mükemmel bir hizmetçi olarak, Luka merhametli ve sevecen insanoğlu olarak tanıtır; Yuhanna ise, sa Mesih=i tüm görkemiyle Tanrı=yla aynı özyapıya sahip olan Kutsal Tanrı Oğlu olarak tanıtır. Yuhanna aynı zamanda ncil=de 1., 2., 3. Yuhanna mektuplarının ve Vahiy kitabının da yazarıdır.
Önümüzdeki günlerde 1 Yuhanna mektubunun 1.bölümüne bakacağız. Bu mektup bize Tanrı=nın üç önemli tanımını vermektedir. Tanrı yaşamdır, ışıktır ve sevgidir. 1 Yuhanna şu sözlerle başlar: ABaşlangıçtan beri var olan yaşam sözü!@ Ne demektir bu? Açıklaması önümüzdeki günlerde.