PAZARTESİ             18               HAZİRAN

RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim; şimdi dinleyin, ey halklar,

çektiğim acıyı görün; erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.

Ağıtlar 1: 18

Yeremya bizlere Yeruşalim=e ağlayarak bakan başka birini, yani sa Mesih=i hatırlatıyor. Tek fark, Yeremya kentin kalıntılarına baktığında Yeruşalim harabe olmuştu ve tapınak yakılıp yıkılmıştı. sa Mesih de Yeremya=dan altı yüzyıl kadar sonra Yeruşalim kentinin başına geleceklerden ötürü Yeruşalim için ağlamıştı. Çünkü bu halka kurtarıcı gelmiş, ama onlar bu kurtarıcıyı reddetmişlerdi. Yeremya için Yeruşalim=in yakılıp yıkılması geçmişte kalan bir şeydi. sa Mesih için, Yeruşalim=in yakılıp yıkılması bir peygamberlikti ve ileride olacaktı.

Ağıtlar 1:18, Yeruşalim=i itaatsiz bir kadına benzeterek harabeye dönmesinin nedenini açıklar: ARAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim; şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim acıya görün; erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti@.

Rab daima haklıdır! O yargıladığı zaman da haklıdır. Çünkü Rab kurtuluş için her tür fedakarlığı yapmış, tüm olanaklarını ortaya koymuştur. nsanın kurtulması için sadece Rab=bin Mesih sa aracılığıyla sunduğu kurtuluşu kabul etmesi gerekir. Kabul eden kurtulacaktır, reddedense bir gün yargılanacaktır.