PAZARTESİ 16              TEMMUZ

Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur,

aynı sözleri kullanırlardı.

Yaratılış 11:1

Yaratılış 11.bölümde gördüğümüz gibi, aynı dili konuşan insanların ki burada nasıl ve hangi dili konuştukları bize bildirilmiyor, bir araya gelip göklere erişecek bir kule inşa etmeye başlarlar. Ama ne yazık ki, onların bu istekleri, çabaları Tanrı=ya dönük bir adım değil, O=ndan ayrı yola giden ve Rab=be meydan okuyan bir adımdı.
Günahlı insan burada kendisini Tanrı yerine koyuyor. AKendimize bir kent kuralım@ dediler. Burada ne kötülük var, diyeceksiniz! Bakın daha sonraki sözde ne diyorlar: AGöklere erişecek bir kule dikip ün salalım!@ Bu kısa ayette, insanı her çağda rahatsız etmiş olan hastalığı görüyoruz. Ortada kocaman bir BEN var. Demek ki bu kulenin kurulmasındaki tek amaç insanı yüceltmek, kendi benliğini beslemekti.
Babil sözcüğü, imparatorluğun içinde yaşayan halkın dilinde Atanrıların kapısı@ anlamındadır. brani dilinde ise >babil= sözcüğünün anlamı Akargaşalık@ demektir. Tanrı=ya baş kaldırmak sonunda insan yaşamına kargaşalık getirir.