PAZARTESİ 13              AĞUSTOS

RAB Avram=a görünerek, ABu toprakları senin soyuna vereceğim@ dedi. Avram, kendisine görünen RAB=be orada bir sunak yaptı. Oradan Beytel=in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti.

Yaratılış 12:7S8

İbrahim ne zaman çadırını ve sunağı terk ettiyse zorluklarla karşılaştı.
Avram (brahim) kendisine görünen RAB=be orada bir sunak yaptı ve oradan Beytel=in doğusundaki dağlık bölgeye doğru gitti. Çadırını batıdaki Beytel=le doğudaki Ay kentinin arasında kurdu. Orada RAB=be bir sunak yapıp RAB=bi adıyla çağırdı.
Tanrı=nın ilk kez Adem=e seslendiğini Yaratılış 2:1516=da görüyoruz. Sonra birçok yolla insana konuştuğunu, seslendiğini okuyoruz. Ama burada ilk kez Tanrı=nın insana göründüğünü okuyoruz. Sonra 18.bölümde Rab brahim=e gözüküyor. Tabii ki, insan bu günahlı bedende kutsal Tanrı=yı görmesi mümkün değildir, ama RAB bir melek görünümüne bürünerek kendisini göstermektedir. Ya da Rab=bin insanlar tarafında görünebilir bir biçime girmesidir, ki buna ATanrı=nın görünümü@ denmektedir.
Kendisine görünen Rab=be brahim tekrar bir sunak yaptı. Elbette Tanrı=nın sonsuza dek verdiği sözü tutmasını duymak ve bilmek büyük bir tesellidir insana.