PAZARTESİ               11                HAZİRAN

Benyamin topraklarında, Anatot kentindeki kahinlerden

Hilkiya oğlu Yeremya=nın sözleri.

Yeremya 1:1

Bugünlerde Kutsal Kitap=tan ağıtlar kitabına bakacağız. Yeremya peygamber, Yeremya ve ağıtlar kitabını yaklaşık .Ö. 650 yılları dolayında kaleme almıştır. Yeremya adı ATanrı Yücedir@ anlamına gelir. Onun lakabı ise, AAğlayan peygamber@dir.
Yeremya aslında çok ince düşünceli, hassas bir insandır; aynı zamanda da çekingendir. Buna rağmen Rab onu en zor dönemde çağırır ve Tanrı=nın yargısını srail halkına bildirmekle görevlendirir. Neden Tanrı=nın yargısı gelmek üzeredir? Çünkü daha önceleri de olduğu gibi, bu halk yeniden putperestliğe doğru gitmektedir. Bu olaydan önce Kral Yoşiya döneminde Rab=bin Sözü tapınaktan çıkarılır Yeremya=nın babası kahin Hilkiya tarafından halka okunur. Kral Rab=bin buyruklarına uyar ve ülkede bir uyanış olur. Belirli bir süre sonra ülkede yeniden bir gerileme, yozlaşma, Rab=den dönüp yeniden putlara yönelme söz konusudur. Bu insanların Tanrı=dan uzaklaşmaları, Rab=be itaat etmemeleri yargıyı getirmek üzeredir ve Yeremya bunu halka bildirmelidir. Zaten Yeremya kitabının ana konusu da, Rab=bin yargısıdır.