PAZARTESİ           07                 MAYIS

Rab, … alçakgönüllüleri kurtarır,

gururluların başını eğersin.

Mezmur 18: 27

Tanrı neden gururdan nefret eder? Gururun tanımı, Akendini fazla beğenmek@tir. Sağlıksız bir şekilde kendini beğenmişliktir. Kişinin konumu ve başarılarından ötürü duyduğu normal mutluluktan çok daha fazlasıdır.
Pavlus bunu şöyle dile getirmişti: ATanrı=nın bana bağışladığı lütufla hepinize söylüyorum, kimse kendisine gereğinden çok değer vermesin. Herkes, Tanrı=nın kendisine verdiği iman ölçüsüne göre düşüncelerinde ölçülü olsun@ (Rom.12:3).
Gurur kendine aşırı değer vermektir. Değdiğinizden daha fazlasını talep etmektir. AKeşke bir insanı gerçek değerine göre satın alıp kendisinin sahip olduğunu düşündüğü değere göre satabilseydim@ diye bir söz vardır.
Gurur, kim olduğunuzla kim olduğunuzu sandığınız arasındaki farktır. eytan=ın düşüşüne neden olan gururuydu. Bu onun günahıydı.
Gurur, Edom=un da günahıydı. Tanrı Edom hakkında şöyle demişti: AKartal gibi yükselsen de, yuvanı yıldızlar arasında kursan da, seni oradan indireceğim@ (Obadya 4).