PAZAR 5              AĞUSTOS

RAB Avram=a, AÜlkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git@ dedi.

ASeni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak ve sana ün kazandıracağım.@

Yaratılış 12:1S2

Tanrı=nın brahim=i çağırması ve ona verdiği buyruk kesin ve açıktır. brahim=in atması gereken ilk adım kolay gibi gelebilir, ama atılması zor bir adımdı. Önce vatanını, yerini yurdunu, ailesini, anne babasını bırakması gerekiyordu. Ama brahim=in bu ilk adımda tam itaat etmediğini görüyoruz. brahim ne yapıyor? Babasını ve yeğeni Lut=u da alarak Ur kentinden ayrılıyor ve Haran=da babası ölene kadar kalıyor.
Bu döneme kadar Tanrı konuşmuyor. Rab suskun. Rab susuyorsa, orada doğru gitmeyen bir şey vardır, demektir. Başka önemli bir durum da şudur: Rab susarsa, yargı gelebilir, demektir.
1.Samuel 3.bölümde ilginç bir olay vardır. ARab=bin Sözü seyrek geliyordu@ diyor. Çünkü eğer halk Rab=be itaatsizlik ediyorsa, onların kulakları da tıkalı demektir. O zaman Rab konuşmuyor. Burada da Rab konuşmuyor. Çünkü brahim itaat edip harekete geçti, ama Tanrı=nın Sözü=ne tam olarak uymadı. taatsizlik her zaman Rab=bin bereketlerinin akmasına engel olmaya çalışır.