PAZAR         27                MAYIS

Yaşam belirgin oldu, bizler O=nu gördük ve tanıklık ediyoruz. Size sonsuz yaşamı müjdeliyoruz. Bu yaşam Baba ile birlikteydi ve bize belirgin oldu.

Yuhanna 1:2

AYaşam belirgin oldu@ ya da AYaşamı açıkça göründü!@ Bu, yaşamın insanların görebileceği açık bir yere getirilmesi demektir. Yuhanna bir sonraki ayette göreceğimiz gibi, yaşam sözü olan Rab sa Mesih hakkında konuşmaktadır.
Yuhanna=nın sözünü ettiği Asonsuz yaşam@ sa Mesih=in ta kendisidir. Eğer bir tanım isterseniz, sonsuz yaşam bir kişidir ve bu kişi sa Mesih=tir. Öyle basit ki, bunu her insan anlayabilir, hem de o kadar zordur. Ya Mesih=tesin ya da değilsin. Hepsi bu kadar! Ya Mesih=e inanırsın ya da inanmazsın. Eğer inanıyorsan, sonsuz yaşama sahipsin, demektir. Eğer inanmıyorsan, sonsuz yaşama sahip değilsin, demektir. Sonsuz yaşam bu olduğuna göre, senin de sonsuz bir yaşamın var mı? Bu soruya nasıl bir yanıt vereceksin? Eğer yanıtın Abilmiyorum@ ise, ya da Ahayır@ ise, o zaman sonsuz yaşamın yok demektir. Oysa, sa Mesih=e iman eden bir kimse, kesin olarak sonsuz yaşama sahip olduğunu biliyor. Ben Ali olarak sonsuz bir yaşama sahip olduğumdan eminim. Neden? Çünkü Rab=bin Sözü açık ve kesin olarak bunu diyor.