PAZAR             24               HAZİRAN

Ey sizler, yoldan geçenler, sizin için önemi yok mu bunun; bakın da görün başıma gelen dert gibisi var mı? Öyle bir dert ki, Rab öfkesinin alevlendiği gün başıma yağdırdı onu.

Ağıtlar 1: 12

Yeremya ağladı; Tanrı=nın neden bu felakete izin verdiğini bilmek istiyordu ve Tanrı ona Kendisinin Yeruşalim=de yaptığı şeylerde doğru ve adil olduğu konusunda güvence verdi.
Yeremya=nın bir başka sorusu da şuydu: AEy sizler, yoldan geçenler, sizin için bir şey ifade etmiyor mu bu?@ Yani, Ansanlar bununla ne kadar ilgileniyor? Gerçekten aldırıyorlar mı?@
İnsanlar, Tanrı=nın günaha öfke duyduğu gerçeğini kabul etmek istemezler. Bunun yerine, Tanrı=nın sevgi olduğu gerçeğini fazlasıyla vurgularlar. Tabii ki Tanrı sevgidir. Ben, Tanrı=nın sevgi olduğunu kabul ediyorum ve imanlıların yaşamlarında bu sevginin açıkça görülmesi gerektiğine inanıyorum. Sık sık bunu yapmayı ihmal ettik; ama çağımızda sadece Tanrı=nın sevgisini vurgulayıp durmaktayız. Tanrı=nın kutsallığından, günaha karşı olan öfkesinden, O=nun doğruluğundan pek söz edilmiyor. Unutmayalım, Tanrımız sevgi Tanrısı=dır, ama aynı zamanda da Tanrı, doğrudur, Tanrı kutsaldır ve Tanrı bütün yaptıklarında adildir.